Παρακαλώ περιμένετε...

Μόχλευση στις Συναλλαγές Forex (Leveraged Trading)

Τι είναι η μόχλευση στις συναλλαγές Forex;

Οι επενδυτές ξένου συναλλάγματος (Forex) πραγματοποιούν τη συναλλαγή μιας σύμβασης με αντικείμενο τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Επειδή οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενδέχεται να είναι πολύ μικρές, οι επενδυτές χρησιμοποιούν τη μόχλευση (leverage) για τη μεγιστοποίηση των προοπτικών κέρδους τους.

Ακολουθεί ένα πρακτικό παράδειγμα, βήμα προς βήμα:

Αποφασίζετε να ανοίξετε μια συμφωνία συναλλαγής, η οποία αποτελείται από τρεις παράγοντες:
Το ζεύγος νομισμάτων της συναλλαγής (για παράδειγμα EUR/USD)
Την κατεύθυνση της συναλλαγής: ΑΓΟΡΑ ευρώ και ΠΩΛΗΣΗ δολαρίων ΗΠΑ
Την τιμή: για παράδειγμα 1,3500
Την αξία της συμφωνίας: 100,000 ευρώ

Ως επενδυτής, αποφασίζετε να προχωρήσετε τη συμφωνία αυτή, επειδή πιστεύετε ότι θα σημειωθεί κέρδος για εσάς, όταν κλείσετε τη συμφωνία.
Στην περίπτωση που οι προσδοκίες σας αποδειχτούν σωστές (για παράδειγμα: η τιμή θα αυξηθεί στο 1,3600), θα έχετε κέρδος: για κάθε ευρώ της συμφωνίας θα έχετε κέρδος 1 σεντ. Συνολικά, το κέρδος σας θα ήταν $1.000 (100.000 x 1 σεντ).

Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ΟΛΟ το ποσό των 100.000 ευρώ για να ανοίξετε τη συμφωνία αυτή;

Η απάντηση είναι: ΟΧΙ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ΜΟΧΛΕΥΣΗ: ο επενδυτής πρέπει να θέσει σε κίνδυνο, για παράδειγμα, μόνο το 1:100 της αξίας της συμφωνίας. Συνεπώς, για μια συμφωνία ύψους 100.000, απαιτούνται μόνο $1.000. Ωστόσο, εάν υπήρχε απώλεια και η αξία ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ της συμφωνίας μειωνόταν στα 99.000, η συμφωνία θα έκλεινε αυτόματα, επειδή η "εγγύηση" που παρείχε ο επενδυτής ήταν μόλις $1.000.

Σας επισημαίνουμε ότι η ΜΟΧΛΕΥΣΗ που επιτρέπεται στην αγορά Forex συνήθως κυμαίνεται μεταξύ του 1:50 και του 1:200. Μέσω της μόχλευσης, διαθέτετε περισσότερα χρήματα για τις συναλλαγές σας από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, διότι έχετε τη δυνατότητα να "μοχλεύσετε" το ποσό που διαθέτετε. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείτε τα χρήματα που έχετε για να αυξήσετε το ποσό της συναλλαγής σας και για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας, όταν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στη σωστή κατεύθυνση ενός ζεύγους νομισμάτων. Αντίθετα, όταν υπάρχει απώλεια: όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης μόχλευσης, τόσο γρηγορότερα θα πραγματοποιηθεί το αυτόματο κλείσιμο της συμφωνίας σας.

Πώς λειτουργούν οι συναλλαγές με μόχλευση;

Οι συναλλαγές με μόχλευση βασίζονται στον ορισμό μιας αναλογίας για κάθε δολάριο στον λογαριασμό σας. Τα χρήματα που χρησιμοποιείτε στη συναλλαγή αποτελούν τα χρήματα που θέτετε σε κίνδυνο. Τα χρήματα αυτά ονομάζονται "περιθώριο" (margin). Η easy-forex προσφέρει δείκτες μόχλευσης από 1:50 έως 1:200 (επισήμανση: για τις ΗΠΑ μόνο έως 1:100).

Για παράδειγμα: εάν επενδύετε $100 και χρησιμοποιείτε δείκτη μόχλευσης 1:200, τότε διαθέτετε $200 για τη συναλλαγή σας για κάθε $1 της επένδυσής σας (περιθώριο). Εάν ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας επενδύοντας $100, μπορείτε να φτάσετε έως τα $20.000 (200x100).

Για ποιο λόγο υπάρχουν οι συναλλαγές με μόχλευση;

Στην αγορά Forex, η χρήση της μόχλευσης επιτρέπει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης των κερδών σας. Η μόχλευση είναι απαραίτητη γιατί οι συναλλαγές Forex συνεπάγονται πολύ μικρές διαφορές τιμών. Πράγματι, η διαφορά μπορεί να αποτελείται από ένα κλάσμα του ενός σεντ.

Με τέτοια μικρά ποσά, μπορεί να χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα για να εξασφαλιστούν σημαντικά κέρδη, καθώς και μεγάλη αρχική επένδυση. Η χρήση της μόχλευσης σας επιτρέπει να καταστήσετε πολύ πιο γρήγορα αποδοτική την επένδυσή σας με μικρότερη αρχική επένδυση. Οι συναλλαγές Forex πραγματοποιούνται πολύ γρήγορα και, για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να δείξετε μεγάλη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη μόχλευση. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης μόχλευσης, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να χάσετε την επένδυσή σας, όταν το ζεύγος νομισμάτων έχει κατεύθυνση αντίθετη με την πρόβλεψή σας.

Σας συμβουλεύουμε να μην θέτετε σε κίνδυνο περισσότερα χρήματα από αυτά που είστε διατεθειμένος να χάσετε.

Τι είναι το περιθώριο (margin);

Το "περιθώριο" (margin) αποτελείται από το ποσό που δηλώνετε στη συμφωνία Forex την οποία ανοίγετε, δηλαδή την επένδυση που θέτετε σε κίνδυνο. Οι χρηματομεσίτες ή brokers των online συναλλαγών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές είναι σε θέση να πληρώσουν στην περίπτωση που σημειωθεί απώλεια στις συναλλαγές των επενδυτών. Οι επενδυτές καταθέτουν σε έναν λογαριασμό χρήματα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των ενδεχόμενων απωλειών τους. Τα χρήματα αυτά ονομάζονται επίσης "ελάχιστη εγγύηση".

Μέσω των περιθωρίων, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε αγορές στις οποίες η ελάχιστη επιτρεπόμενη συναλλαγή είναι ήδη πολύ υψηλή για εκείνους. Οι συναλλαγές με τη χρήση περιθωρίων μπορούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη, αλλά και τις πιθανές απώλειες.

Οι αναλογίες κέρδους και απώλειας στις συναλλαγές με μόχλευση

Όπως αναφέρεται παραπάνω, το περιθώριο αποτελεί την επένδυσή σας. Συνεπώς, επενδύετε ένα περιθώριο των $1.000 για μια συμφωνία ύψους $100.000. Η αναλογία σας είναι 1:100. Στην περίπτωση που η ισοτιμία συναλλάγματος παρουσιάσει διακύμανση, για παράδειγμα, της τάξεως του 0,5%, το περιθώριό σας θα αλλάξει κατά 50%! Δεδομένου ότι η συμφωνία σας αντιστοιχεί 100 φορές στην αξία του περιθωρίου σας, η αλλαγή του 0,5% γίνεται 100 φορές μεγαλύτερη, δηλαδή 50%.

Μπορείτε να περιορίσετε τον δείκτη κινδύνου σας;

Ο δείκτης κινδύνου σας μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση των τιμών "Ελαχιστοποίησης Ζημιάς" (Stop-Loss). Οι τιμές αυτές ορίζονται από εσάς, τον επενδυτή. Επιλέγετε μια τιμή Ελαχιστοποίησης Ζημιάς η οποία αντιστοιχεί στο χαμηλότερο σημείο στο οποίο επιθυμείτε να φτάσετε. Στην περίπτωση που η αγορά φτάσει στην τιμή αυτή, η συμφωνία σας θα τερματιστεί αυτόματα και εσείς δεν θα έχετε μεγαλύτερη απώλεια.

Επειδή εσείς ορίζετε την τιμή αυτή, μπορείτε να ελέγχετε την επένδυσή σας. Μπορείτε δηλαδή να σιγουρευτείτε ότι δεν θα χάσετε περισσότερα χρήματα από αυτά που είστε διατεθειμένος να χάσετε.

Κατά τον ίδιο τρόπο, έχετε τη δυνατότητα να θέσετε μια τιμή "Κατοχύρωσης Κερδών" (Take-Profit). Η τιμή αυτή επιτρέπει τον αυτόματο τερματισμό της συμφωνίας, σας όταν παρουσιαστεί η τιμή που έχετε θέσει. Η Κατοχύρωση Κερδών σας διευκολύνει κατά τον έλεγχο των συναλλαγών σας, επειδή με τη χρήση του εργαλείου αυτού δεν απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της θέσης σας εκ μέρους σας.

Όσο η συμφωνία σας παραμένει ανοιχτή, μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αλλάξετε τις τιμές που έχετε ορίσει.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 100% για τον ορισμό των τιμών αυτών, διότι οι συνθήκες της αγοράς ενδεχομένως επηρεάσουν ξαφνικά τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, η αγορά μπορεί να αλλάξει απρόβλεπτα και γρήγορα, και όσοι δραστηριοποιούνται στις συναλλαγές Forex ενδέχεται να μην μπορούν να εκτελέσουν τις προσδιορισμένες τιμές, επειδή το περιβάλλον των συναλλαγών τους βρίσκεται ξαφνικά εκτός της σφαίρας ελέγχου τους.

Η easy-forex® στοχεύει στη μέγιστη δυνατή προστασία των επενδυτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τις ορισμένες τιμές, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι ασυνήθιστες συνθήκες της αγοράς τής το απαγορεύουν.

Εάν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στην αγορά Forex, ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν.