Παρακαλώ περιμένετε...

Τιμές Χρυσού

Ο χρυσός είναι ένα νόμισμα

Στην αγορά Forex ο χρυσός, όπως και ο άργυρος, θεωρείται μια μορφή νομίσματος. Αυτό σημαίνει ότι τα δυο αυτά μέταλλα μπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν, όπως τα υπόλοιπα νομίσματα. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά: οι συναλλαγές σε χρυσό και άργυρο πραγματοποιούνται αποκλειστικά έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (USD).

Ο διεθνώς αποδεκτός κωδικός για τον χρυσό είναι XAU, ενώ για τον άργυρο XAG. Οι κωδικοί αυτοί σχηματίζονται από το Χ της λέξης Forex και από το χημικό σύμβολο του χρυσού (AU) και του αργύρου (AG).

Η τιμή του χρυσού

Η τιμή του χρυσού υπολογίζεται βάσει του βάρους του: η τιμή δηλώνει το κόστος μιας ουγκιάς χρυσού εκφραζόμενο σε δολάρια ΗΠΑ. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για τη μέτρηση του βάρους στις αγορές ειδικών μετάλλων και λίθων. Το συνηθέστερο σύστημα μέτρησης βάρους είναι το troy: μια ουγκιά troy ισοδυναμεί με περίπου 31,10 γραμμάρια, ενώ μια ουγκιά avoirdupois σε περίπου 28,35 γραμμάρια.

Για παράδειγμα, εάν η τιμή του χρυσού είναι 612,97, αυτό σημαίνει ότι μια ουγκιά χρυσού αγοράζεται και πωλείται για 612,97 δολάρια ΗΠΑ. Ομοίως, η τιμή του αργύρου αντιπροσωπεύει την τιμή του ανά ουγκιά σε δολάρια ΗΠΑ. Εάν η τιμή του αργύρου είναι 11,853, αυτό σημαίνει ότι μια ουγκιά αργύρου αγοράζεται και πωλείται για 11,853 δολάρια ΗΠΑ.

Συναλλαγές με τιμές χρυσού και αργύρου

Οι συναλλαγές Forex σε χρυσό και άργυρο πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο με τα ξένα νομίσματα. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή (μέσω της online πλατφόρμας συναλλαγών), χωρίς την ανάμειξη άλλων ανθρώπων ή οργανισμών.

Όπως και στην περίπτωση των ξένων νομισμάτων, οι συναλλαγές σε χρυσό ή άργυρο δεν απαιτούν την "πραγματική" αγορά ή πώληση του ίδιου του μετάλλου. Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα, εάν αγοράσετε χρυσό Forex για 612,97 δολάρια ΗΠΑ, δεν έχετε στην κατοχή σας μια πραγματική ουγκιά χρυσού, αλλά την υποχρέωση να αγοράσετε XAU στην τιμή των 612,97 δολαρίων ΗΠΑ. Όταν κλείσετε τη Forex συναλλαγή σας, απλώς θα πουλήσετε το XAU (χρυσός) και θα τερματίσετε την υποχρέωσή σας. Εάν τον πουλήσετε για 615,00 δολάρια, θα έχετε κέρδος 3,03 δολάρια για κάθε ουγκιά (μονάδα) χρυσού στη σύμβασή σας.

Οι αυξανόμενες τιμές του χρυσού επηρεάζουν τα νομίσματα

Οι αυξανόμενες τιμές του χρυσού ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στα άλλα νομίσματα και μπορούν να είναι σημαντικές ειδικά για τα νομίσματα των κύριων χωρών παραγωγών χρυσού. Η Αυστραλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας χρυσού στον κόσμο, ενώ ο Καναδάς ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού. Συνεπώς, εάν πιστεύετε ότι η τιμή του χρυσού θα εξακολουθήσει να σημειώνει άνοδο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με το δολάριο Αυστραλίας ή το δολάριο Καναδά, επειδή η αξία των νομισμάτων αυτών είναι πιθανόν να αυξηθεί.

Στην αγορά Forex, ο χρυσός είναι ουδέτερος: αυτό σημαίνει ότι δεν συνδέεται με καμία χώρα και, για τον λόγο αυτό, η άνοδος της τιμής του μπορεί να επηρεάσει τις συναλλαγές σε πολλά νομίσματα. Η τιμή του χρυσού μπορεί να αυξηθεί όταν το πολιτικό ή το οικονομικό περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες υπόκειται σε αλλαγές. Εάν η τιμή του αρχίσει να αυξάνεται, μπορείτε να αναμένετε ότι θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία κατά τις επόμενες περιόδους συναλλαγών. Με την προσδοκία αυτή, οι επενδυτές ενδέχεται να αποφασίσουν να πουλήσουν δολάρια ΗΠΑ και να αγοράσουν ευρώ, διότι πιστεύουν ότι η αξία του δολαρίου ΗΠΑ θα μειωθεί, ενώ του ευρώ θα αυξηθεί.

Οι τιμές του χρυσού αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει και καθοδηγεί την αγορά ξένου συναλλάγματος.

Για να πραγματοποιήσετε μια συμφωνία Forex σε χρυσό (XAU) ή άργυρο (XAG), ανοίξτε έναν λογαριασμό δωρεάν.

Η easy-forex® και οι συναλλαγές σε χρυσό

Οι επενδυτές της easy-forex® που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με χρυσό (XAU) ή άργυρο (XAG), μπορούν να προβούν στις συναλλαγές αυτές όπως ακριβώς θα έκαναν και με οποιοδήποτε άλλο ξένο νόμισμα. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (USD), η υπόλοιπη διαδικασία όμως παραμένει η ίδια. Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση μιας Ημερήσιας Συναλλαγής σε χρυσό και άργυρο.

Σας επισημαίνουμε ότι τα ωράρια στα οποία πραγματοποιούνται παγκοσμίως οι συναλλαγές σε χρυσό και άργυρο είναι Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 01:00 και 17:30 GMT, και ότι τα spreads είναι συνήθως υψηλότερα εκτός των ωρών εργασίας.